• Start
  • Tenester
  • Gode råd
  • Prisar
  • Om oss

Kven vi er

Plei er ein lokalbasert totalleverandør av varer og tenester for pc-brukarar. Plei hjelper deg med bruk, vedlikehald og reparasjonar av pc-en din på dine vilkår - når det passar for deg og på den måten som passar best for deg.

Plei blei starta opp i juni 2006 av Per Arne Larsen og Kristina Kjellson, på Voss. Vi er utdanna datalingvistar, Per Arne ved NTNU i Trondheim og Kristina ved Göteborgs universitet. I tilegg har vi lang erfaring med bruk og reparasjonar av pc. Per Arne er dagleg leiar og ansvarleg for verkstaden. Kristina arbeider òg på verkstaden, i tillegg til kundehandsaming, marknadsføring og administrasjon.


Plei og miljøet

For å minska bruken av ikkje fornybar energi, minska utslepp i lokalmiljøet og globalt, og problem med renovasjon er det ei rekkje enkle grep som kvar av oss kan gjennomføra. Plei har teke ein aktiv del i dette.

Gjenbruk

-oppgrader i staden for å kjøpa nytt
-reparer i staden for å hiva

Transport

-vi samordnar hente/bringeturar til kundane i staden for at kvar enkelt kunde må dra til oss
-maskina treng ikkje å verta transportert til ein sentral verkstad på austlandet
-vi brukar ein liten bil med lågt bensinforbruk og kjører piggfritt om vinteren

Maskinvare

-vi prioriterer mindre energikrevjande delar for å minska straumforbruket, og for å minska støynivået. Har du nokon gong opplevd roa når du har slått av maskina?


Heimesida

Plei sin logotype er laga av Via Reklame, www.via-reklame.no.

Heimesida er laga av Kristina Kjellson, etter tips frå www.ninetnet.com. Biletet av Lønahorgi er teke av Marit Sandbæk.

Til toppen

Per Arne Larsen
Per Arne Larsen


Kristina Kjellson
Kristina Kjellson