• Start
  • Tenester
  • Gode råd
  • Prisar
  • Om oss

Pris


Bli-ny-dag kr 900,-

Klargjering av ny maskin kr 600,-

Reparasjon kr 600,-

Installasjon av programvare kr 600,-

Hjemmebesøk opp til 1 time (f.eks. nettverk og skriver) kr 600,-

Hjemmebesøk utover 1 time 300,- per påbegynt halvtime

Hurtigreparasjon kr 300,-

Levering og oppsett heime i samband med BND og klargjering kr 300,-


Evt. delar kjem i tillegg.


Eigne takstar for andre tenester, hastesaker og helgeutrykking

Til toppen