• Start
  • Tenester
  • Gode råd
  • Prisar
  • Om oss

Vi ordnar det meste som trengst for å bruka ei datamaskin

Vedlikehald

forlengjer levetida og minskar slitasjen. Sjølv ved "normal" bruk tilrår vi ein årleg service for å sjekka at alt står bra til.

Reparasjon

når det allereie har gått gale, for eksempel om maskina ikkje vil starta

Virusreinsking

dersom du har fått virus og anna skadeleg programvare på maskina

Rådgjeving og kurs

Du kan spørja oss om råd når du skal kjøpa ny maskin eller oppgradera den gamle, eller når du skal kjøpa tilbehør. Vi kan òg halda kurs i bruk av maskina, anten det gjeld surfing, e-post, lagring, office-pakka, eller andre ting.


Vi tek alltid kopi av maskina før vi begynner behandlinga.

Vi kan også ta kopi av harddisken din før du sender han på reparasjon som kjem inn under garantiordning. Dessverre har mange verkstader som praksis å sletta harddisken.

Til toppen