• Start
  • Tenester
  • Gode råd
  • Prisar
  • Om oss

Installasjon og oppgradering

Det er ikkje alltid ein treng å kjøpa ny maskin. Nokre gonger er det nok å byta ut tre delar for å få ei ny maskin: hovudkort, prosessor og minne. Du beheld kabinett, harddisk, og cd-rom. Dette vert eit rimeleg alternativ til å kjøpa ei heilt ny maskin.

Andre ting ein kan byta:

Meir minne, vifter, straumforsyning, skjermkort, lydkort, støydempande tiltak...

Programvare: antivirusprogram, operativsystem...…


Breiband

Vi kan installera breiband (adsl) og trådlause heimenettverk og alt av aksesspunkt, modem, routerar og ip-telefon. Vi kan òg kopla til nye maskiner på heimenettverket ditt.

Når du bestiller breiband hos ein leverandør, vel du gjer-det-sjølv-pakka, og seier frå til oss kva tid det vert tilkopla, så ordnar vi resten.

Vi krypterer alltid nettverka.

Til toppen